Sunnet i harruar: Të lejosh që shiu të prek lëkurën tënde

بسم الله الرحمن الرحيم 571. Enes ibn Mālik – Allahu qoftë i kënaqur me të – ka thënë: “Shiu na lagu (goditi) neve gjersa ne ishim me të Dërguarin e Allahut – sal-lAllahu ālejhi ue sel-lem; dhe e largoi Pejgamberi – sal-lAllahu ālejhi ue sel-lem – rrobën nga vetja e tij derisa shiu e laguContinue reading “Sunnet i harruar: Të lejosh që shiu të prek lëkurën tënde”